TEKNOLOGIEN

En præfabrikeret tank består af forspændte betonelementer med ydre stålkabler (belagt med plastik), der opspændes, når tanken er monteret. 

Vores enestående teknologi sikre en række fordele som f.eks. hurtig montering, stor holdbarhed, lav vedligeholdelse og høj fleksibilitet. Tankene kan produceres i forskellige størrelser og voluminer i henhold til kundens behov. 

Alle vores tanke giver optimal sikkerhed med en 10-års garanti på tæthed og konstruktion. Efter de 10 år er det muligt at bestille et kontroleftersyn fra vores autoriserede specialister.

7 grunde til at vælge XPREStank® fremstillet af præfabrikeret betonelementer 

 • bliver produceret og leveret meget hurtigere end tanke støbt på stedet og har længere holdbarhed
 • er bestandig over de fleste materialer. Vores tanke kan bruges til opbevaring af næsten alle materialer
 • har en større styrke end ståltanke, da der ikke opstår problemer med rust til tæring
 • brænder ikke som tanke af plastik eller polyethylen
 • holder vandet koldt, hvilket minimerer risikoen for bakterievækst
 • er bestandig overfor ekstreme vejrforhold
 • er et livstidsprodukt – vores tanke er den økonomiske bedste løsning!

ANVENDELSESMULIGHEDER

Vores kunder:

 • Små, mellemstore og store landbrug
 • Kommuner og lokale myndigheder
 • Leverandører og distributører inden for landbrug og industri
 • Organisationer for udvikling af landlige områder
 • Private investorer

EU-midler støtter landbrugsudvikling til EU-medlemmer. Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger.

Vores tanke leveres med elementhøjder op til 6 m. Det giver mulighed for at levere tanke, der dækker et kapacitetsbehov up til 7000 m3.

Our experts will offer you the right tank you need:

 • Opbevaring af gylle
 • Biogasproduktion
 • Fiskeopdræt
 • Fermentering
 • Spildevandsbehandling
 • Genbrugsbeholder
 • Vandafledning
 • Septisk opbevaring
 • + meget mere

Kontakt vores repræsentanter for at få mere detaljerede oplysninger.

HURTIG MONTERING


Vi tilbyder en kort montagetid. De fleste tanke monteres i løbet af en dag

 • Betonelementerne til tanken er fremstillet på vores moderne fabrikker under den højeste kvalitetskontrol
 • Vores enestående teknologi og konstruktion gør tankene helt tætte og derved minimeres risikoen for lækage eller revner
 • Tankene kan enten dækkes med et betonlåg eller en teltdug alt efter behov
 • Vi tilbyder en totalløsning, der omfatter beregninger, tegninger, levering og montage. Vi formidler gerne den lovpligtige geotekniske undersøgelse af jordbunden og sørger for udgravning til den nye tank

 • Tankene kan tages ned og opstilles et andet sted

  References in europe

  • DENMARK Multi Storage

  • GERMANY Biogas plant

  • NORWAY Liquid storage

  • XPREStank® SKOTLAND Fiskeopdræt

  Consolis er en førende europæisk virksomhed inden for præfabrikerede betonprodukter. Vi har over 100 års erfaring med at levere de bedste løsninger til dine byggebehov. Consolis-gruppen har fabrikker i 26 lande.

  Vi har mere end 30 års erfaring i at udvikle, fremstille, sælge og monterer præfabrikerede tanke i Europa. Vores tanke lever op til forskellige behov inden for landbrug og industri og overholder samtidig miljømæssige standarder på lokalt og EU niveau.a

  Læs mere på Consolis Gruppens hjemmeside www.consolis.com