TEKNISK LØSNING

Vår tank består av forspente betongelementer holdt sammen av  utvendige etterspente stålkabler dekket med plast, som sikrer en tett konstruksjonen.

Denne løsningen medfører flere fordeler så som;  kort byggetid, høy bestandighet , lang levetid og lite vedlikehold. I tillegg gir denne løsningen en stor grad av fleksibilitet med hensyn på å levere tanker i forskjellige størrelser, alt etter dine behov.

Våre tanker leveres med   10-års tetthets-garanti.  Etter 10 år er det mulig å bestille en innspeksjon og få utarbeidet en   tilstandsrapport.  Alle tankene er ISO-sertifiserte.

7 viktige grunner for å velgeav XPREStank® betongelementer

 • har kort byggetid og høy bestandighet I forhold til plass-støpte løsninger
 • er motstandsdyktig mot  de fleste stoffer, og tankene kan brukes til å lagre nesten alle slags materialer
 • er ikke utsatt for korrosjon i motsetning til tanker laget av stål
 • er ubrennbare i motsetning til tanker laget av plast eller polyetylen
 • holder vann kaldt  og reduserer dermed risikoen for fremvekst av alger og bakterier
 • er motstandsdyktig  mot ytre påkjenninger
 • har lang levetid og er den mest økonomiske løsning på lang sikt

Bruksområder

Våre kunder:

 • Små, mellomstore og store  gårdsbruk
 • Kommuner og andre offentlige virksomheter 
 • Entreprenører
 • Leverandører til bygg, anlegg og landbruk
 • Andre

EU funds support farming development for EU members. Contact your local representative for more information

For å dekke så mange bruksområder som mulig produseres tankene i forskjelllige høyder opp til 6 meter, og de har en lagringskapasitet opp til 7000 m3.

Vi vil levere den tanken du trenger:

 • Lagring av gjødsel og slam
 • Biogassproduksjon
 • Fiskeoppdrett eller annen  type akvakultur
 • Fermentering
 • Renseanlegg
 • Våtkompostering
 • Høydebasseng
 • Lagring av flytende og fast materiale
 • Lagring av avfall
 • Mye mer

Contact our representatives for more detailed information including land preparation and excavation works.

Kort montasjetid


Vi monterer de fleste tanker på 1 dag.  Større tanker krever 2-4 dagers montasjetid.

 • Alle betongelementene er produsert i moderne fabrikker med høy kvalitetskontroll
 • Konstruksjonsløsningen fører til at det ikke er noen risiko for lekkasje
 • Alt etter ønske og behov, kan tankene enten leveres med tett betonglokk, eller  PVC-duk.
 • Vi utarbeider  beskrivelse for montering , grunn- og gravearbeider
 • Tankene kan demonteres og remonteres

  References in europe

  • DENMARK Multi Storage

  • GERMANY Biogas plant

  • NORWAY Liquid storage

  • XPREStank® - SKOTTLAND, fiskeoppdrett

  Consolis er Europas ledende selskap innen produksjon av prefabrikkerte betongelementer.

  Vi har mere enn 100 års erfaring i å levere konkuransedyktige løsninger til bygg og anlegg.  Consolis har fabrikker i 26 land. 

  Les mere på Consolis Group website www.consolis.com